1º aniversari de la guerra en Ucraïna

(Traducción al final del artículo)

València, ciutat agermanada amb Odessa. I ara per què no també amb El tinduf?

Carta oberta a Joan Ribó als 50 anys de la fundació de la RASD

No és cap secret que la nostra relació amb Joan Ribó no va començar amb bon peu. La vam embolicar una mica quan l’intent de pilotada urbanística (sic) amb la Universitat Europea (LP-3) i contra el macrocentre comercial i hoteler a La Marina (LP 8).

Però al fons l’alcalde ens cau bé, encara que no estiga a l’altura de la Rita com a font d’inspiració satírica i caricatures per a una revista com la nostra. La Rita era molta Rita.

Així que per estendre ponts esperant a que per fi ens concedeixca la tant desitjada entrevista (ja van per sis anys…) volem proposar públicament dues coses. Primera, celebrar un acte solemne de solidaritat amb Odessa, ciutat agermanada de la nostra Perleta del Túria. En pla luxe asiàtic, o millor encara, fastos fallers.

I segon, iniciar els tràmits per a l’agermanament de València amb el Tinduf, en suport i acompanyament al poble sahrauí per el 50è aniversari de la proclamaciò de la República Árabe Saharaui Democràtica (RASD), i deixar clar davant del món que no tots els poítics espanyols són uns littlefingers cabrons de doble raser i traïdors. Ahí queda…

València, ciudad hemanada con Odessa. ¿Y ahora por qué no también con el Tinduf?

Carta abierta a Joan Ribó en el 50 aniversario de la fundación de la RASD

No es ningún secreto que nuestra relación con Joan Ribó no empezó con buen pie. La liamos un poco cuando el intento de pelotazo urbanístico  con la Universidad Europea (LP-3) y contra el proyecto especulativo del macrocentro comercial y hotelero en La Marina de València (LP 8).

Pero en el fondo el alcalde nos cae bien, aunque no esté a la altura de Rita como fuente de inspiración satírica y caricaturas para una revista como la nuestra. Rita era mucha Rita.

Así que por tender puentes esperando a que por fin nos conceda la tan deseada entrevista (ya van por seis años…) queremos proponer públicamente dos cosas. Primera, celebrar un acto solemne de solidaridad con Odessa, ciudad hermanada de nuestra Perleta del Turia. En plano lujo asiático, o mejor aún, fastos falleros.

Y segundo, iniciar los trámites para el hermanamiento de València con el Tinduf, en apoyo y acompañamiento al pueblo saharaui por el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y dejar claro ante el mundo que no todos los poíticos españoles son unos “meñiques” cabrones de doble rasero y traidores. Ahí queda…